Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är ITP-Tele

ITP-Tele är en tjänstepension som regleras i kollektivavtal. ITP står för Industrins och handelns Tilläggspension. ITP-Tele gäller anställda hos arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal med Statens tjänstepensionsverk (SPV) och Skandia.

I ITP-Tele ingår:

• Ålderspension
• Kompletterande ålderspension, ITPK-Tele
• Sjukpension
• Efterlevandeskydd

Sjukpensionen gäller från det att du fyllt 18 år, de övriga försäkringarna gäller från 28 års ålder.

Ålderspension

Ålderspensionen är en så kallad förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din lön. Du uppnår full ITP-Tele ålderspension om du före pensionsåldern har tjänat in ITP-Tele i 360 månader (30 år).

Om du går i pension vid 65 års ålder får du 10 procent av din slutlön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 65 procent av den del av din slutlön som ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp. För lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp får du 32,5 procent.

Inkomstbasbeloppet är 76 200 kr år 2024. Om du går i pension 2024 blir din förmånsbestämda pension:

Slutlön ITP-Tele
upp till 571 500 kr 10 %
571 500–1 524 000 kr 65 %
1 524 000–2 286 000 kr 32,5 %

Förtida uttag

Den ordinarie pensionsåldern inom ITP-Tele är 65 år. Men om du vill kan du ta ut din ålderspension tidigare, redan från 55 års ålder. Vid förtida uttag blir din ålderspension lägre under hela livet, eftersom premiebetalningen avbryts och utbetalningstiden blir längre.

Om du pensionerar dig på egen begäran vid 62 års ålder eller senare blir premierna ändå betalade fram till din 65-årsdag. Din ålderspension blir därför lägre enbart på grund av den längre utbetalningstiden.

Alternativ till den förmånsbestämda pensionen

Om du har en årslön på mer än 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om en annan lösning för den del av din lön som ligger mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

Kompletterande ålderspension, ITPK-Tele

ITPK-Tele är en kompletterande ålderspension som i vanliga fall betalas ut i fem år från 65 års ålder. Men du kan börja ta ut pensionen tidigare eller senare mellan 55 och 70 års ålder. Du kan också få pensionen utbetald under kortare (före 65 år) eller längre tid än fem år.

ITPK-Tele är en premiebestämd del av din pension. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie på motsvarande 2 procent av din lön till det försäkringsbolag du väljer. Hur hög din ITPK-Tele blir när du går i pension beror bland annat på hur stora premier som betalas in, hur länge de betalas in, om du valt återbetalningsskydd eller familjeskydd, hur hög avkastning du får på ditt sparande och hur höga avgifter försäkringsbolaget tar ut.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd (huvudregeln) eller 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden (alternativregeln) – har du rätt till sjukpension från din ITP-Tele. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet. Det finns flera typer av efterlevandeskydd inom ITP-Tele:

Förmånstagare

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskydd och familjeskydd. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

För att din sambo ska bli förmånstagare måste ni ha eller vänta barn tillsammans, tidigare ha varit gifta med varandra eller bo tillsammans sedan minst sex månader tillbaka.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen.se. De förmånstagare som är möjliga är:
a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Hämta blankett för förmånstagarförordnande

Vill du veta mer?

Här beskriver vi ITP-Tele tjänstepension på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Kontakta din arbetsgivare, din fackförening eller ditt försäkringsbolag om du vill veta mer.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se