Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Frivillig BTP – Förmånsbestämd ålderspension

Frivillig BTP i SPP är en pensionsplan som är snarlik den kollektivavtalade Bankernas tjänstepension, BTP. Frivillig BTP kunde tecknas före den 1 oktober 2011 av företag inom bank- och försäkringsområdet som inte omfattas av kollektivavtal.

Frivillig BTP är till största delen en så kallad förmånsbestämd ålderspension. Det betyder att pensionens storlek bestäms av din slutlön.

Frivillig BTP innehåller också en del som du kan påverka själv, den kompletterande ålderspensionen BTPK Egenpension. För den betalar din arbetsgivare en premie som motsvarar 2 procent av din lön. Det är du som bestämmer hur de pengarna ska förvaltas.

Förstärkt BTPK kompletteringspension


Från den 1 januari 2021 gjordes ändringar i kollektivavtalen som ska stärka avsättningen till tjänstepensionen inom BTP-planen.

Den förstärkta pensionen innebär att arbetsgivaren kommer betala in ytterligare 2 procent till kompletteringspensionen BTPK. BTPK premien höjs från 2 procent till 4 procent. Detta möjliggörs genom att ditt semesterlönetillägg om 1,45 procent växlas mot en högre pensionspremie.

Det är arbetsgivaren som bestämmer från vilken tidpunkt semesterlönetillägget växlas till en förstärkt pension. Växlingen kommer att ske vid ett kalenderårsskifte och kan genomföras antingen 1 januari 2021, 1 januari 2022 eller 1 januari 2023. Hör med din arbetsgivare vad som gäller just för dig.

Den förstärkta pensionen och växlingen omfattar dock inte alla:

  • Anställda som är födda 1967 och senare kommer att få en höjd premie från 2 procent till 4 procent.
  • Anställda som är födda 1966 och tidigare omfattas inte av växlingen och kommer att ha en oförändrad premie. De behåller också semesterlönetillägget på 1,45 procent oförändrat.

Du gör dina val här på Valcentralen genom att logga in med e-legitimation.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se