Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är Frivillig FTP

Frivillig FTP – Förmånsbestämd ålderspension är en pensionsplan från SPP, formad för att ge snarlika pensionsförmåner som den kollektivavtalade pensionen FTP 2, till anställda vid företag utan kollektivavtal.

Frivillig FTP består av:
● Förmånsbestämd ålderspension
● FTPK Egenpension - Kompletterande ålderspension
● Sjukpension
● Efterlevandepension (familjeskydd, barnpension, familjepension)

Sjukpensionen och familjeskyddet gäller från det att du har fyllt 18 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen och FTPK Egenpension börjar du tjäna in vid 28 års ålder.

Förmånsbestämd ålderspension

Den största delen av Frivillig FTP är en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du uppnår full Frivillig FTP ålderspension om du före pensionsåldern har tjänat in Frivillig FTP i 360 månader (30 år).

Om du går i pension vid 65 års ålder får du 10 procent av din slutlön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 65 procent av den del av din slutlön som ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp. För lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp får du 32,5 procent.

Inkomstbasbeloppet är 76 200 kr år 2024. Om du går i pension 2024 blir din förmånsbestämda pension:

Slutlön FTP
upp till 571 500 kr 10 %
571 500–1 524 000 kr 65 %
1 524 000–2 286 000 kr 32,5 %

Den ordinarie pensionsåldern inom Frivillig FTP är 65 år. Men du kan ta ut din ålderspension tidigare. Vid förtida uttag blir din Frivillig FTP ålderspension lägre än den annars skulle ha blivit.

Om du pensionerar dig på egen begäran vid 62 års ålder eller senare blir premierna betalade av en premiebefrielseförsäkring fram till din 65-årsdag. Din ålderspension blir därför lägre enbart på grund av den längre utbetalningstiden.

Alternativ till den förmånsbestämda pensionen

Om du har en årslön på mer än 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om en annan pensionslösning för den del av din lön som ligger mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

FTPK Egenpension – Kompletterande ålderspension

FTPK Egenpension är en premiebestämd del av din pension. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie på motsvarande 2 procent av din lön. Hur hög din FTPK Egenpension blir när du går i pension beror bland annat på hur stora premier som betalas in, hur länge de betalas in, om du valt återbetalningsskydd eller familjeskydd och hur hög avkastning du får på ditt sparande.

FTPK Egenpension betalas normalt ut månadsvis i fem år från 65 års ålder.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 150 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – kan du ha rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga, om du är arbetsoförmögen till 25 procent eller mer.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid.

Obligatoriskt familjeskydd

I Frivillig FTP ingår ett obligatorisk familjeskydd. Familjeskyddet är en separat livförsäkring som betalas ut till din familj i 5 år om du avlider innan du fyllt 65 år.

Familjeskyddet är på 2 förhöjda prisbasbelopp. År 2024 är ett förhöjt prisbasbelopp 58 500 kr, vilket innebär månadsutbetalningar på 9 750 kr.

Det är i första hand din make/maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller familjeskydd. I andra hand är det dina arvsberättigade barn. Om du vill ändra turordningen eller göra någon annan till förmånstagare måste du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

Förmånstagarförordnande för familjeskydd hanteras av försäkringsgivaren SPP.
Kontakta SPP:s kundcenter på telefon 0771-533 533 för mer information.

Barnpension

I Frivillig FTP ingår en särskild barnpension som betalas ut om du har barn under 20 år när du avlider.

För att beräkna hur hög barnpensionen blir utgår man från ett grundbelopp. Grundbeloppet är 16 procent av lönen upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp.

Med utgångpunkt från grundbeloppet beräknas barnpensionen så här:

1 barn 75 procent av grundbeloppet
2 barn 110 procent av grundbeloppet
3 barn 135 procent av grundbeloppet
4 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet

 

Familjepension

För dig som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp innehåller Frivillig FTP en särskild familjepension. Om du avlider före din make, maka eller registrerade partner betalas familjepensionen ut under resten av hans eller hennes liv, om han eller hon inte gifter om sig eller blir sambo. Efterlevande barn har rätt till familjepension fram till dess de fyller 20 år.

För att beräkna hur hög familjepensionen blir utgår man från ett grundbelopp. Grundbeloppet är 32,5 procent av lönen mellan 7,5 förhöjda prisbasbelopp och 20 prisbasbelopp samt 16,25 procent av lönen mellan 20 och 30 prisbasbelopp.

Med utgångpunkt från grundbeloppet beräknas familjepensionen till dina efterlevande så här:

Efterlevande utan barn 100 procent av grundbeloppet
Efterlevande med 1 barn 130 procent av grundbeloppet
Efterlevande med 2 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet

Om du enbart har efterlevande barn beräknas familjepensionen till dem så här:

1 barn 75 procent av grundbeloppet
2 barn 110 procent av grundbeloppet
3 barn 135 procent av grundbeloppet
4 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet


När det gäller familjepension är din sambo inte automatiskt förmånstagare. För att han eller hon ska bli det måste du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. 

Kontakta SPP:s kundcenter på telefon 0771-533 533 för mer information.

Alternativ till familjepension

Om du har en årslön på mer än 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om en annan pensionslösning än familjepension.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din FTPK Egenpension om du avlider innan det har betalats ut. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Du kan välja till eller ta bort återbetalningsskydd via Valcentralen fram till din 65-årsdag. Om du vill ändra återbetalningsskyddet senare gör du det hos SPP. Det går inte att välja till återbetalningsskydd efter det att pensionen har börjat betalas ut.

Det är i första hand din make/maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare till återbetalningsskydd. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

Om du vill ändra turordningen eller göra någon annan till förmånstagare måste du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

Förmånstagarförordnanden för återbetalningsskydd ska skickas in till och registreras hos Valcentralen.
Kontakta oss på telefon 0771-44 44 00 eller e-post kundcenter@valcentralen.se för mer information.

Vill du veta mer?

Här beskriver vi tjänstepensionen Frivillig FTP på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Om du vill veta mer kan du kontakta din arbetsgivare eller SPP.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se