Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

FTPK Egenpension är en del av din tjänstepension. Det är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd, vilket innebär att din slutliga FTPK Egenpension bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 2 procent av din lön.

Du kan själv bestämma på vilket sätt din FTPK Egenpension ska förvaltas. Du kan också ge din familj extra trygghet genom att välja återbetalningsskydd.

Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd i SPP.

Välj typ av försäkring

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar som du kan välja mellan:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Det finns flera försäkringsbolag som kan förvalta din FTPK Egenpension. Du kan läsa mer om bolagen under fliken ”Valbara försäkringsbolag”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får pensionskapitalet i din FTPK Egenpension om du avlider före den avtalade pensionsåldern. Kapitalet betalas ut under 5 år.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Återbetalningsskyddet gäller de premier som betalas in efter det att du valt skyddet. Om du vill att det ska gälla hela ditt FTPK Egenpensions-kapital måste du normalt fylla i en hälsodeklaration. Men om du får barn, gifter dig, ingår partnerskap eller blir sambo kan du lägga till återbetalningsskydd utan hälsodeklaration, om du gör det inom 12 månader från händelsen.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se