Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är AKAP-KR

AKAP-KR är tjänstepension för dig som anställs hos en kommun, en region eller ett kommunalt bolag innan du uppfyllt LAS-åldern (69 år 2024).

I din tjänstepension AKAP-KR ingår:
● Ålderspension
● Skydd för efterlevande

● Ålderspension

Ålderspensionen inom AKAP-KR är ett komplement till den allmänna pensionen. AKAP-KR är en avgiftsbestämd (premiebestämd) pension, vilket innebär att arbetsgivaren betalar in en avtalad premie till en pensionsförsäkring. Hur hög din slutliga pension blir beror bland annat på storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital.

Den premie som din arbetsgivare betalar in motsvarar 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (det vill säga 571 500 kr år 2024) och 31,5 procent av lönen över det, upp till 30 inkomstbasbelopp (2 286 000 kr år 2024).

Du kan själv bestämma vilken typ av pensionsförsäkring du vill att dina pensionspengar ska placeras i, och du har flera försäkringsbolag att välja mellan. Du loggar in med BankID eller Mobilt BankID och gör dina val på Valcentralen.

Om du inte gör något val kommer dina premier att placeras i en traditionell pensionsförsäkring i KPA Pension.

Du kan när som helst göra ett nytt pensionsval – eller ändra ett tidigare val – för alla kommande premier. Om du vill kan du också flytta kapital från försäkringar som du tidigare har valt, till en annan av de försäkringar som är valbara inom AKAP-KR.

● Tilläggspremier (Extra pensionsavsättningar)

Du som 2023-01-01 bytt från KAP-KL till AKAP-KR i en obligatorisk övergång har rätt till tilläggspremier under förutsättning att du uppnår en årsinkomst överstigande 7,5 inkomstbasbelopp under något av åren fram till och med 2026. Du får extra premier för det år som inkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp samt för kommande år med inkomst över denna brytpunkt fram till 65 års ålder. Observera att inkomstbasbeloppet varierar från år till år.

Observera att om du redan 2022 haft en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp inklusive fasta och rörliga tillägg som överstiger brytpunkten så har du kvalificerat för högre avsättningar om du uppnår en sådan lön senare år.

Du som i Avtalsvalet valt att byta från KAP-KL till AKAP-KR har också rätt till tilläggspremier. Du får extra premier för det år som inkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp samt för kommande år med inkomst över denna brytpunkt fram till 65 års ålder. Observera att inkomstbasbeloppet varierar från år till år.

De extra pensionsavsättningar som beskrivs ovan ges utifrån födelseår enligt tabell nedan:

Födelseår Tilläggspremier på lön
över 7,5 inkomstbasbelopp
1958 8,5%
1959 8,5%
1960 8,5%
1961 8,0%
1962 7,5%
1963 7,0%
1964 6,5%
1965 6,0%
1966 5,5%
1967 5,0%
1968 4,5%
1969 4,0%
1970 3,5%
1971 3,0%
1972 2,5%
1973 2,0%
1974 1,5%
1975 1,5%
1976 1,0%
1977 0,5%
1978 0,5%
1979 0,5%
1980 0,5%
1981 0,5%
1982 0,5%
1983 0,5%
1984 0,5%
1985 0,5%


Här kan du läsa mer om dina valmöjligheter.

● Skydd för efterlevande

Efterlevandeskyddet inom AKAP-KR består av två delar, dels den försäkring som heter Familjeskydd, dels ett så kallat återbetalningsskydd.

Familjeskydd

Familjeskyddet inom AKAP-KR är en livförsäkring som din arbetsgivare har tecknat i KPA Pensionsförsäkring. Den ger ersättning både till efterlevande vuxna och till barn. Försäkringen gäller under din anställningstid och ytterligare sex månader.

Ersättningens storlek baseras på inkomstbasbeloppet det år som dödfallet inträffar. Inkomstbasbeloppet år 2024 är 76 200 kr.

Efterlevande vuxen får ersättning i 5 år. Ersättningen är 0,8 inkomstbasbelopp per år om du har en pensionsgrundande lön under 3 inkomstbasbelopp per halvår. Om du har högre lön är ersättningen 1,1 inkomstbasbelopp per år. Både fast lön och rörliga tillägg ingår i den pensionsgrundande lönen.

År 2024 motsvarar 0,8 inkomstbasbelopp per år 5 080 kr i månaden, medan 1,1 inkomstbasbelopp per år motsvarar 6 985 kr i månaden. En lön på 3 inkomstbasbelopp per halvår motsvarar en månadslön på 38 100 kr.

Efterlevande barn får ersättning fram till 18 års ålder eller längst till 20 års ålder om barnet då går i grundskola eller gymnasium. Ersättningen är 0,5 inkomstbasbelopp per barn och år. Om antalet barn i familjen är tre eller fler får de tillsammans dela på 1,5 inkomstbasbelopp.

År 2024 motsvarar 0,5 inkomstbasbelopp per år 3 175 kr i månaden, medan 1,5 inkomstbasbelopp motsvarar 9 525 kr i månaden.

Möjlighet till återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får de pensionspengar som finns kvar i din försäkring om du avlider. Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men det gör att din pension blir lite lägre.

Om du väljer bort återbetalningsskydd får du högre pension, eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

När du väljer försäkringsbolag för din AKAP-KR får du alltid en försäkring med återbetalningsskydd. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det direkt hos ditt försäkringsbolag.

● Särskild avtalspension - för räddningstjänstpersonal

Du som jobbar inom räddningstjänsten har rätt till så kallad särskild avtalspension, om du har jobbat inom räddningstjänsten i minst 30 år, varav minst 25 år i utryckningsstyrka.

Den särskilda avtalspensionen betalas ut tidigast från det att du fyller 58 år, fram till ordinarie pensionsålder.

Pensionen är 73,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (571 500 kr år 2024). På lönedelar över det är den något lägre.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se