Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är FTP 1

FTP är pensionsplanen för dig som är anställd i försäkringsbranschen. Den grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen FAO och fackförbunden Forena, Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer.

Huvudregeln är att anställda födda 1972 eller senare tillhör FTP Avdelning 1 medan äldre anställda tillhör FTP Avdelning 2. Om du är född 1972–1978 och arbetade inom försäkringsbranschen när planen började gälla 2008 bestämde du själv vilken avdelning du ville tillhöra.

FTP 1 består av:

● Ålderspension
● Sjukpension
● Premiebefrielseförsäkring
● Efterlevandeskydd

Sjukpensionen, premiebefrielseförsäkringen och den obligatoriska delen av efterlevandeskyddet gäller från den månad du fyller 18 år. Försäkringsgivare till dessa riskförsäkringar är Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv). Skandia Liv står under Finansinspektionens tillsyn. Skandia Livs anställda får ingen försäljningsersättning med anledning av att försäkringarna ovan tecknas. Läs mer om Skandia Liv och om hur du går tillväga för att lämna ett klagomål till Skandia Liv här.

Ålderspensionen börjar gälla när du fyller 25 år, då du också kan bestämma om du vill ha de frivilliga delarna av efterlevandeskyddet.

Ålderspension

FTP 1 är en premiebestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar in premier från det att du fyller 25 år. Det är lönens storlek och hur många år du arbetar som avgör hur stora premier som sammanlagt kommer att betalas in. Premien motsvarade ursprungligen 4,5 procent av din bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönedelar som överstiger det, men under åren 2017–2021 höjdes den successivt.

År Lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp Lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp
2017 4,7 % 30,3 %
2018 4,9 % 30,5 %
2019 5,1 % 30,8 %
2020 5,3 % 31,0 %
2021 och därefter   5,5 % 31,3 %
 

År 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kr. Det innebär att 7,5 inkomstbasbelopp är 571 500 kr.

Du bestämmer själv vilken eller vilka försäkringsgivare som ska förvalta premien. Valet gör du här på Valcentralen.se. Minst 50 procent av premien måste placeras i en traditionell pensionsförsäkring.

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring, med obligatoriskt familjeskydd men utan återbetalningsskydd, i Alecta.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – har du rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen betalar premierna för din ålderspension och sjukpension om du:
● Drabbas av arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.
● Är sjukskriven.
● Är föräldraledig med föräldrapenning med anledning av födelse eller adoption.
● Har tillfällig föräldrapenning vid vård av eget barn.

Vid föräldraledighet betalas premien under högst tretton månader per födsel/adoption. Om du tar ut föräldraledighet genom att korta din normala arbetstid förlängs premiebefrielsen i proportion med det, men bara fram tills barnet har fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid. Efterlevandeskyddet inom FTP 1 består av tre delar, varav en är obligatorisk och de andra två frivilliga:

Förmånstagare
Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskyddet och familjeskyddet i FTP 1. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

För att din sambo ska bli förmånstagare måste ni ha eller vänta barn tillsammans, tidigare ha varit gifta med varandra eller i alla fall bo tillsammans sedan minst sex månader tillbaka.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen.se. De förmånstagare som är möjliga är:
a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Hämta blankett för förmånstagarförordnande

Vill du veta mer?

Här beskriver vi FTP 1 tjänstepension på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Mer information finns att läsa i informationsbroschyren "Välkommen till FTP 1" som har producerats av FAO:

Hämta informationsbroschyr

Om du behöver veta mer finns alla detaljer i avtalstexten. Du kan också kontakta din arbetsgivare, din fackförening eller ditt försäkringsbolag.

Hämta FTP-avtalet

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se