Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Snart dags att gå i pension?

Funderar du på att gå i pension? Din pension består av flera olika delar och kommer därför att betalas ut från flera håll. Det kan vara bra att planera i god tid innan det är dags.

● Allmän pension

Den allmänna pensionen är den du får från staten. Vi har ingen fast pensionsålder i Sverige, så du kan vänta med att ta ut pensionen hur länge som helst. Ju senare du tar ut pensionen, desto högre blir den.

Du kan tidigast ta ut den allmänna pensionen från 61 år. Du bestämmer själv om du vill ha ut hela din pension eller delar av den. Den allmänna pensionen betalas alltid ut under hela ditt liv.

Du ansöker om utbetalning av din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten, minst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du ansöker enklast med e-legitimation på pensionsmyndigheten.se. Du kan också ringa till Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776.

● Tjänstepension

Om du har jobbat hos flera olika arbetsgivare kan du få din tjänstepension utbetald från flera håll. Under tiden som du har arbetat inom en kommun, en region eller ett kommunalt bolag har du tjänat in tjänstepensionen KAP-KL/AKAP-KR.

(Om du har beviljats sjukpension under 1990-talet kan du ha pension enligt ett äldre avtal. Läs mer på våra informationssidor om PA-KL och PFA.)

Premiebestämd pension

För de allra flesta är AKAP-KR en så kallad premiebestämd pension. Din arbetsgivare har betalat in pensionspremier som har placerats i en eller flera pensionsförsäkringar som du själv har valt.

Du kan tidigast ta ut din KAP-KL/AKAP-KR tjänstepension vid 60 års ålder. Du bestämmer själv om du vill få den utbetald under resten av livet eller under en begränsad tid, minst under tio år.

Du ansöker om utbetalning av din premiebestämda pension hos det försäkringsbolag som du har valt. Om du är osäker över vilket bolag det är kan du logga in på Valcentralen.se med e-legitimation. Du kan också ringa till Valcentralen på telefon 0771-44 44 00.

Förmånsbestämd pension

Om du har haft hög lön (över 7,5 inkomstbasbelopp) har du också en så kallad förmånsbestämd pension. Den kan du inte påverka själv. Den beräknas efter din lön och hur länge du har arbetat. Du kan välja när den ska börja betalas ut, men inte utbetalningstid. Den betalas alltid ut hela livet.

Du ansöker om utbetalning av den förmånsbestämda tjänstepensionen hos din arbetsgivare. Det är arbetsgivaren som beslutar om pensionen, men den beräknas och betalas ut av Skandia. Kontakta din arbetsgivare om du har frågor. Du kan också kontakta Skandia på telefon 0771-15 50 55 eller via mejl kommun@skandia.se.

Intjänad pensionsrätt 97-12-31

Om du var anställd vid en kommun, en region eller ett kommunalt bolag den sista december 1997 kan du ha rätt till en förmån som kallas Intjänad pensionsrätt om du då var 28 år eller äldre. Pensionen kan tas ut från 61 till 67 års ålder. Hela eller, i vissa fall, delar av pensionen kan tas ut under begränsad tid fram till 65 år.

Du ansöker om utbetalning av Intjänad pensionsrätt hos din arbetsgivare. Kontakta din arbetsgivare om du har frågor. Du kan också kontakta Skandia på telefon 0771-15 50 55 eller via mejl kommun@skandia.se.

● Dags för utbetalning

Din premiebestämda pension betalas ut av det försäkringsbolag som du har valt.

Den förmånsbestämda pensionen och den intjänade pensionsrätten betalas ut av Skandia den 18:e varje månad. Om den 18:e infaller på en helgdag betalas pensionen ut vardagen innan.

Skandia samarbetar med Swedbank. Inför din första utbetalning kommer du att få en blankett med kontoförfrågan från oss. Om du inte har ett konto i Swedbank ber vi dig meddela dem på vilket konto du vill ha in din pension. Om Swedbank inte har fått uppgift om bank och kontonummer kommer din utbetalning att ske på en avi.

Skandia drar 30 procent i skatt på din tjänstepension. Om vi är huvudarbetsgivare eller om du vill att vi ska dra högre skatt, kontakta Skandia på telefon 0771-15 50 55 eller via mejl kommun@skandia.se.

● Vill du veta mer?

Pensionsportalen MinPension har en checklista som kan vara bra att gå igenom i god tid före pensioneringen. Där får du veta hur du beräknar din pension efter skatt, hur du gör en budget, hur du ansöker om bostadstillägg med mera.

Läs mer på Så går du i pension.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du ansöka om pension och få tips om vad som är bra att tänka på inför pensioneringen.

Läs mer på Gå i pension.

Pensionsmyndigheten anordnar också informationsmöten som de kallar ”Att tänka på inför pensionen”. Där får du information om att gå i pension, om vilka möjligheter som finns och om hur du gör en pensionsansökan. På Pensionsmyndighetens webbplats finns en kalender över datum för planerade datum och orter.

Läs mer om Pensionsmyndighetens informationsmöten

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se