Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

Som försäkrad inom KAP-KL kan du själv bestämma en hel del om dina pensionspengar. Du kan välja hur de ska förvaltas och vilket försäkringsbolag som ska förvalta dem.

Din arbetsgivare betalar varje år motsvarande 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Hur hög din pension till sist kommer att bli beror på hur mycket pengar som har betalats in under åren, hur mycket pensionskapitalet har växt och hur höga avgifter försäkringsbolaget har tagit ut.

Välj typ av pensionsförsäkring

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar. Du bestämmer själv vilken försäkring som passar dig bäst:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring, men där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Du har många försäkringsbolag att välja mellan inom KAP-KL. Du kan läsa mer om bolagen under fliken ”Försäkringsbolag och avgifter”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

När du väljer försäkring för din KAP-KL får du alltid en försäkring med återbetalningsskydd. Om du vill välja bort återbetalningsskyddet gör du det direkt hos ditt försäkringsbolag. Läs mer om återbetalningsskydd under fliken ”Om KAP-KL”.

Du måste inte välja

Om du tidigare har valt ett försäkringsbolag för din KAP-KL placeras dina premier i det bolaget tills du gör ett nytt val. Om du aldrig har gjort något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos försäkringsbolaget KPA Pension.

Du väljer för kommande pensionspremier

De pensionspremier som du tjänar in i år sätts in i din pensionsförsäkring i slutet av mars nästa år. När du gör ett nytt val av försäkring gäller det valet de pensionspremier som kommer att betalas in i fortsättningen. Om du tidigare har pensionspengar i en annan försäkring kommer de att ligga kvar i den försäkringen, om du inte väljer att flytta ditt pensionskapital. Läs mer om hur kapitalflytt går till under fliken "Flytt av kapital".

Ingen avgift för Valcentralen

Det är din arbetsgivare som bekostar administrationen av din tjänstepension. Du betalar ingen avgift för de tjänster som Valcentralen utför, förutom för flytt av kapital som kostar 300 kr. Vissa försäkringsbolag betalar den avgiften för försäkrade som flyttar sitt kapital till dem.

Kollektivavtalsstiftelsen (KKP)

Avtalsparterna inom KAP-KL/AKAP-KR har bestämt att en avgift på 50 öre per år och anställd ska gå till den stiftelse som bland annat bekostar pensionsnämnden och tecknar avtal med de anslutna försäkringsbolagen. Stiftelsen heter Kollektivavtalsstiftelsen för avtalsvård av Kommunal Pension (KKP). En avgift tas från både arbetsgivare och arbetstagare. Din avgift dras från pensionspremien, med en krona vartannat år.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se