Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är PPA 07, K06 Bil G och K06 Bil G PPAK

PPA 07 är en tjänstepensionsplan som följer pensionsavtalet ”Piloternas PensionsAvtal 2007” mellan SAS och Svensk Pilotförening (SPF).

K06 Bil G  och K06 Bil G PPAK är äldre tjänstepensionsavtal mellan samma parter. Den information om K06 Bil G som vi ger här gäller också K06 Bil G PPAK.

PPA 07 och K06 Bil G består av:
● Förmånsbestämd ålderspension
● PPAK/ITPK - Kompletterande ålderspension
● Sjukpension
● Efterlevandeskydd
● Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Sjukpensionen gäller från det att du har fyllt 18 år. För PPA 07 gäller att du börjar tjäna in den förmånsbestämda ålderspensionen, familjepension och PPAK vid 25 års ålder. För K06 Bil G gäller att du börjar tjäna in den förmånsbestämda ålderspensionen, familjepension och ITPK vid 28 års ålder.

Förmånsbestämd ålderspension

Till största delen är PPA 07 och K06 Bil G förmånsbestämda pensioner. Det innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du uppnår full ålderspension om du före pensionsåldern har tjänat in den i 360 månader (30 år).

Den ordinarie pensionsåldern inom PPA 07 och K06 Bil G är 60 år. Fram till dess att du fyller 65 år är din ålderspension 65 procent av din slutlön upp till 20 inkomstbasbelopp och 32,5 procent av den del av din slutlön som överstiger 20 inkomstbasbelopp (upp till 30 inkomstbasbelopp inom K06 Bil G).

Inkomstbasbeloppet år 2024 är 76 200 kr.

Från 65 års ålder anpassas din tjänstepensions ålderspension efter den allmänna pensionen, som beräknas ge ungefär 55 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Procentsatserna blir då följande:

Lönedelar PPA 07 K06 Bil G
Upp till 7,5 inkomstbasbelopp 12 % 10 %
7,5–20 inkomstbasbelopp 65 % 65 %
20–30 inkomstbasbelopp 32,5 % 32,5 %
Över 30 inkomstbasbelopp 32,5 %  

 

PPAK och ITPK – Kompletterande ålderspension

PPAK och ITPK är en premiebestämd del av din pension. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie på motsvarande 4 procent av din lön (PPAK) eller 2 procent av din lön (ITPK).

Hur hög din kompletterande ålderspension blir när du går i pension beror bland annat på hur stora premier som betalas in, hur länge de betalas in, om du valt återbetalningsskydd eller familjeskydd och hur hög avkastning du får på ditt sparande.

Den kompletterande ålderspensionen betalas normalt ut månadsvis i fem år från 65 års ålder.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – har du rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid.

Familjeskydd

Familjeskydd är en separat livförsäkring hos Bliwa Livförsäkring. Den utbetalas till din familj med 1 eller 2 förhöjda prisbasbelopp under 5 år om du avlider före 65 års ålder. För år 2024 är det förhöjda prisbasbeloppet 58 500 kr. Därmed ser försäkringen och premierna ut så här:

Försäkringsbelopp Utbetalt per månad i 5 år Premie per månad
1 förhöjt prisbasbelopp 4 875 kr 53 kr
2 förhöjda prisbasbelopp 9 750 kr 106 kr

Om du väljer familjeskydd dras kostnaden från den pensionspremie som din arbetsgivare betalar in, vilket innebär att din PPAK eller ITPK blir lägre.

Du kan läsa mer om familjeskyddsförsäkringen på Bliwas webbplats.

Det finns begränsningar när det gäller vilka som räknas som familjemedlemmar. Det kan du läsa mer om nedan under rubriken ”Förmånstagare”.

Familjepension

För dig som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp innehåller tjänstepensionen en särskild familjepension. Om du avlider före din make, maka eller registrerade partner (inom PPA 07 även sambo) betalas familjepensionen ut under resten av hans eller hennes liv, om han eller hon inte gifter om sig (inom PPA 07 även blir sambo). Efterlevande barn har rätt till familjepension fram till dess de fyller 20 år.

För att beräkna hur hög familjepensionen blir utgår man från ett grundbelopp. Grundbeloppet är 32,5 procent av lönen mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp samt 16,25 procent av lönen över 20 inkomstbasbelopp (mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp inom K06 Bil G).

Med utgångpunkt från grundbeloppet beräknas familjepensionen till dina efterlevande så här:

Efterlevande utan barn 100 procent av grundbeloppet
Efterlevande med 1 barn 130 procent av grundbeloppet
Efterlevande med 2 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet

 

Om du enbart har efterlevande barn beräknas familjepensionen till dem så här:

1 barn 75 procent av grundbeloppet
2 barn 110 procent av grundbeloppet
3 barn 135 procent av grundbeloppet
4 barn 150 procent av grundbeloppet
Tillägg för varje ytterligare barn 10 procent av grundbeloppet

Det finns en del begränsningar när det gäller vilka personer som familjepensionen kan utbetalas till. Läs mer under rubriken "Förmånstagare" nedan.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får det pensionskapital som finns kvar i din kompletterande pension om du avlider innan det har betalats ut. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än sammanlagt 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Det finns begränsningar när det gäller vilka efterlevande som kan vara förmånstagare till återbetalningsskyddet. Det kan du läsa mer om nedan under rubriken ”Förmånstagare”.

Du kan välja till eller ta bort återbetalningsskydd via Valcentralen fram till din 65-årsdag. Om du vill ändra återbetalningsskyddet senare gör du det hos ditt försäkringsbolag.

Det går inte att välja till återbetalningsskydd efter det att pensionen har börjat betalas ut.

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

I din tjänstepension ingår en livförsäkring som arbetsgivaren betalar. Tjänstegrupplivförsäkringen är tecknad i Bliwa Livförsäkring, och du kan läsa mer om den på Bliwas webbplats.

Frågor om din TGL besvaras av Bliwa, telefon 08-696 22 80, e-post kund@bliwa.se

Förmånstagare

När det gäller återbetalningsskydd och familjeskydd är det i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen.se. De förmånstagare som är möjliga är:
a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Inom K06 Bil G kan sambor inte vara förmånstagare till familjepension.

Vill du veta mer?

Här beskriver vi PPA 07, K06 Bil G och K06 Bil G PPAK på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Mer detaljerad information hittar du i avtalen, som finns att ladda ner från SAS och SPF:s intranät.

Om du vill veta mer kan du kontakta din arbetsgivare, din fackförening eller ditt försäkringsbolag. För frågor om familjeskydd och TGL kontaktar du Bliwa Livförsäkring.

SAS pensionsplan PPA 07 har från och med den 1 maj 2013 ersatts av pensionsplanen PPA 13. Kontakta din arbetsgivare om du har frågor.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se