Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är Frivillig ITP
– premiebestämd ålderspension

Frivillig ITP – premiebestämd ålderspension är en pensionsplan för företag utan kollektivavtal som vill ge sina anställda en pensionsförmån som är snarlik den kollektivavtalade Industrins tjänstepension, ITP 1.

Frivillig ITP – premiebestämd ålderspension består av:
● Ålderspension
● Sjukpension
● Efterlevandeskydd

Sjukpensionen gäller från den månad du fyller 18 år. Ålderspensionen börjar gälla när du fyller 25 år, då du också kan bestämma hur mycket efterlevandeskydd du vill ha.

Ålderspension

Din arbetsgivare betalar in premier från det att du fyller 25 år. Det är lönens storlek och hur många år du arbetar som avgör hur stora premier som sammanlagt kommer att betalas in. Premien motsvarar 4,5 procent av din bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar som överstiger det.

År 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kr. Det innebär att 7,5 inkomstbasbelopp är 571 500 kr.

Att pensionen är premiebestämd innebär att din slutliga ålderspension bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital. Du väljer själv i vilken typ av pensionsförsäkring du vill placera dina premier, i traditionell pensionsförsäkring, i fondförsäkring eller i båda typerna.

Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring, utan återbetalningsskydd, i SPP.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – kan du ha rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Efterlevandeskyddet inom Frivillig ITP - premiebestämd ålderspension består av två delar, familjeskydd och återbetalningsskydd:

Familjeskydd

Inom ramen för Frivillig ITP kan du välja ett familjeskydd som ger dina efterlevande 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år om du avlider innan du fyllt 65 år. Familjeskyddet kan betalas ut under 5 år, 10 år, 15 år eller 20 år, men längst till dess du skulle fyllt 70 år.

År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr. Summan betalas ut med en tolftedel per månad, vilket innebär att ett familjeskydd på 1 prisbasbelopp skulle ge 4 775 kr i månaden.

När du har loggat in för att göra ditt val ser du direkt hur hög avgiften blir för de olika alternativen. Avgiftens storlek bestäms av hur gammal du är, hur högt familjeskydd du vill ha och hur länge du vill att ersättningen ska betalas ut. Avgiften dras från den pensionspremie som din arbetsgivare betalar in.

Familjeskydd är en separat försäkring hos Bliwa Livförsäkring. Du kan läsa mer om den och om kostnaden för den på Bliwas webbplats.

Läs mer under rubriken ”Förmånstagare” för att få veta vilka personer familjeskyddet kan betalas ut till.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din försäkring om du avlider innan det har betalats ut. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut om du valt tidsbegränsad utbetalning. Om du har valt livsvarig utbetalning kan du själv bestämma hur lång tid som återbetalnings­skyddet ska gälla, mellan 5 år och 20 år.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du något högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Det finns begränsningar i vilka som räknas som familjemedlemmar. Det kan du läsa mer om under rubriken ”Förmånstagare”.

Om du inte väljer återbetalningsskydd när du för första gången har möjlighet att göra ditt Frivillig ITP-val kan du välja till det senare. Om du gör det inom tolv månader efter det att du gift dig, registrerat partnerskap, blivit sambo eller fått barn behöver du inte fylla i någon hälsodeklaration, vilket du annars måste göra.

Du kan välja till eller ta bort återbetalningsskydd via Valcentralen fram till din 65-årsdag. Om du vill ändra återbetalningsskyddet senare gör du det hos SPP. Det går inte att välja till återbetalningsskydd efter det att pensionen har börjat betalas ut.

Förmånstagare

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskyddet och familjeskyddet i Frivillig ITP. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen. De förmånstagare som är möjliga är:

a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.

b) Din sambo eller tidigare sambo.

c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Vill du veta mer?

Här beskriver vi tjänstepensionen Frivillig ITP - premiebestämd på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Om du vill veta mer kan du kontakta din arbetsgivare eller SPP.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se