Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Blanketter

Du kan göra de flesta valen inom PPA13 genom att logga in på Valcentralen med e-legitimation och följa valguiden.

Det finns dock två typer av val som du inte kan göra här på Valcentralen. Du kan inte flytta kapital mellan försäkringar och du kan inte ändra förmånstagarförordnande. De valen måste du göra på blanketter och skicka per post.

Blanketterna kan du hämta här.

Kapitalflytt
 

Viktig information!

På grund av världsläget kan det finnas begränsningar att kunna genomföra en kapitalflytt.
Har du fondförsäkring med innehav i Ryssland och/eller Östeuropa ber vi dig kontakta det berörda försäkringsbolaget.

Vissa försäkringsbolag kan tillåta att du flyttar ditt PPA13 kapital till ett annat bolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information och för uppgifter om vilka avgifter som bolaget i så fall tar ut för kapitalflytt.

Inom traditionell pensionsförsäkring skiljer sig villkoren en del mellan försäkringsbolagen, bland annat när det gäller den garanterade räntan, hur man beräknar det kapital som får flyttas och hur stor andel av det kapital som flyttas som blir garanterat i den nya försäkringen.

Innan du bestämmer dig för att flytta ditt pensionskapital från en traditionell livförsäkring bör du först kontrollera hur stort kapitalet är och vilka villkor som gäller för den nya försäkringen.

Om du vill flytta kapital från det bolag som dina premier nu går till måste du först välja ett annat bolag för din PPA13 kapital. Om du inte gör det resulterar din begäran om kapitalflytt i att du automatiskt väljer det bolag som du flyttar pengarna till som mottagare av dina framtida premier.

Du kan inte flytta kapital efter det att din pension har börjat betalas ut.

Hämta blankett för kapitalflytt

Om du inte längre är anställd vid SAS har din försäkring lagts i ett så kallat fribrev. Du har då rätt att flytta det intjänade pensionskapitalet till vilket försäkringsbolag som helst, under förutsättning att försäkringsvillkoren och lagstiftningen medger det. Då hanteras kapitalflytten inte via Valcentralen, utan sköts helt och hållet av det avgivande och det mottagande bolaget.

Förmånstagarförordnande

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskydd och familjeskydd. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen. De förmånstagare som är möjliga är:

a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Hämta blankett för förmånstagarförordnande

Alla blanketter som du kan hämta på Valcentralen är i pdf-format. För att du ska kunna läsa och skriva ut dem måste du ha programmet Adobe Reader installerat. Programmet kostar ingenting och finns att hämta hos tillverkaren Adobe.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se