Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

ITPK Egenpension är en del av din tjänstepension. Det är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd, vilket innebär att din slutliga ITPK Egenpension bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 2 procent av din lön.

Du kan själv bestämma på vilket sätt din ITPK Egenpension ska förvaltas. Du kan också ge din familj extra trygghet genom att välja återbetalningsskydd.

Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd i SPP Liv.

Välj typ av försäkring

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar som du kan välja mellan:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Det finns flera försäkringsbolag som kan förvalta din ITPK Egenpension. Du kan läsa mer om bolagen under fliken ”Valbara försäkringsbolag”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får pensionskapitalet i din ITPK Egenpension om du avlider före den avtalade pensionsåldern. Kapitalet betalas ut under 5 år.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Återbetalningsskyddet gäller de premier som betalas in efter det att du valt skyddet. Om du vill att det ska gälla hela ditt ITPK Egenpensions-kapital måste du normalt fylla i en hälsodeklaration. Men om du får barn, gifter dig, ingår partnerskap eller blir sambo kan du lägga till återbetalningsskydd utan hälsodeklaration, om du gör det inom 12 månader från händelsen.

Välj om du vill ha familjeskydd

Familjeskydd är en separat försäkring hos Bliwa Livförsäkring. Du kan själv välja hur stor efterlevandepension din familj ska få om du avlider före 65 års ålder, antingen 1 förhöjt prisbasbelopp eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år. Försäkringen betalas ut under 5 år. År 2024 är ett förhöjt prisbasbelopp 58 500 kr.

Om du väljer familjeskydd dras kostnaden från den pensionspremie som din arbetsgivare betalar in, vilket innebär att din ITPK Egenpension blir lägre. År 2024 kostar familjeskydd med 1 förhöjt prisbasbelopp 53 kr per månad och familjeskydd med 2 förhöjda prisbasbelopp kostar 106 kr per månad.

Du kan läsa mer om familjeskyddsförsäkringen på Bliwas webbplats.

Det finns begränsningar när det gäller vilka familjemedlemmar som kan vara förmånstagare till försäkringen. Läs mer under fliken ”Om Frivillig ITP - förmånsbestämd”

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se