Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

”ITPK” är en del av tjänstepensionen SkandiaPlan 2. Det är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd, vilket innebär att din slutliga ”ITPK” bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd, hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital och hur höga avgifter försäkringsbolaget tar ut. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 2 procent av din lön.

Du kan själv bestämma på vilket sätt din ”ITPK” ska förvaltas. Du kan också ge din familj extra trygghet genom att välja återbetalningsskydd, förstärkt familjeskydd eller båda delarna.

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.

Välj hur dina pensionspengar ska förvaltas

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar. Du bestämmer själv vilken försäkring som passar dig bäst:

● Traditionell pensionsförsäkring.

● Fondförsäkring.

Läs mer om dem under fliken ”Valbara typer av försäkring”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din ”ITPK” när du avlider. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Det finns begränsningar i vilka som räknas som familjemedlemmar. Särskilda regler gäller också om du först väljer bort återbetalningsskydd och senare vill välja till det. Läs mer under fliken ”Om SkandiaPlan 2”.

Välj om du vill ha familjeskydd

Vill du trygga din familjs ekonomi om du avlider i förtid, finns det möjlighet att teckna ett familjeskydd. Familjeskyddet innebär att din familj får en månatlig garanterad pension om du skulle avlida före 65 års ålder. Du väljer själv hur stort belopp dina efterlevande ska få, 1 eller 2 prisbasbelopp. Utbetalningstiden är 5 år eller 10 år. Ett prisbasbelopp är 57 300 kronor år 2024.

Avgiften för familjeskyddet är beroende av hur gammal du är och vilket belopp du väljer. Avgiften för familjeskydd dras från den ”ITPK”-premie som din arbetsgivare betalar.

Det finns också möjlighet att förstärka familjeskyddet ytterligare. Läs mer om familjeskydd och förstärkt familjeskydd under fliken ”Om SkandiaPlan 2”.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se