Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng
Skandikon logotyp

Dina val

BTP 1 är en premiebestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (511 500 kr år 2021) och 30 procent av lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.*

Du kan själv bestämma på vilket sätt dina pensionspengar ska förvaltas och vilket försäkringsbolag som ska förvalta dem åt dig. Du kan också ge din familj extra trygghet genom att välja återbetalningsskydd.

Om du inte gör något val kommer dina pengar att placeras i en traditionell pensionsförsäkring, med återbetalningsskydd, i Skandia Liv.

Välj för både Trygga delen och Valbara delen

Din premie består av två delar: Trygga delen och Valbara delen.

Trygga delen motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Om du har kollektivavtalad BTP 1 måste premien placeras i antingen en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring där den läggs i en särskild fondportfölj sammansatt enligt BTP-nämndens riktlinjer.

Om du har hängavtalad BTP 1 placeras premien alltid i en traditionell pensionsförsäkring.

Valbara delen motsvarar 2,0 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönen mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.* Premien kan du placera som du själv vill. Om du väljer fondförsäkring kan du själv välja fonder bland dem som försäkringsbolaget erbjuder. Premien för Valbara delen kan fördelas mellan två olika försäkringar.

Vilka försäkringsbolag som erbjuder försäkringar inom BTP 1 ser du under fliken ”Valbara försäkringsbolag”.

*När din arbetsgivare har förstärkt din BTP 1 kommer premien till den valbara delen att höjas från 2 procent till 4 procent respektive från 30 till 32 procent. Avsättningen till den trygga delen inom BTP 1 kvarstår oförändrad (dvs.2,5 procent).

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Om du inte bestämmer annat har du återbetalningsskydd på de pensionsförsäkringar som du väljer inom BTP 1. Det innebär att ditt pensionskapital tillfaller dina efterlevande om du avlider innan det har betalats ut. Avlider du före pensioneringen utbetalas kapitalet under fem år. Om du avlider efter pensioneringen fortsätter pensionsutbetalningarna i samma takt som tidigare men går istället till dina efterlevande (under sammanlagt högst 20 år om du har valt livsvarig utbetalning).

Trygga delen av din ålderspension är alltid livsvarig. För den pension som betalas ut från Valbara delen kan du själv bestämma utbetalningstakten, från fem år och uppåt.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men du får högre pension om du väljer bort det. Personer som inte har återbetalningsskydd delar nämligen varje år på de så kallade arvsvinster som uppstår när andra utan återbetalningsskydd i samma årskull avlider.

Det finns begränsningar när det gäller vilka efterlevande som kan vara förmånstagare till återbetalningsskydd. Särskilda regler gäller också om du först väljer bort återbetalningsskydd och senare vill välja till det. Läs mer under fliken ”Om BTP 1”.

Nu kan du välja att få din post digitalt.

Skandikon är ansluten till Kivra.

Intresserad? Klicka på länken och läs mer om hur du lätt kommer igång med din digitala brevlåda.

Är du redan ansluten till Kivra? Klicka här.

Postadress Valcentralen, Skandikon Administration AB, Box 14, 101 20 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se