Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är FTP 2

FTP är en pensionsplan för dig som är anställd i försäkringsbranschen. Den grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen FAO och fackförbunden Forena, Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer.

Huvudregeln är att anställda födda 1972 eller senare tillhör FTP Avdelning 1 medan äldre anställda tillhör FTP Avdelning 2. Du som är född 1972–1978 och arbetade inom försäkringsbranschen när planen började gälla 2008 bestämde själv vilken avdelning du ville tillhöra.

FTP 2 består av:

● Förmånsbestämd ålderspension
● FTPK - Kompletterande ålderspension
● Sjukpension
● Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet består av både obligatoriska och frivilliga delar.

Sjukpensionen och de obligatoriska delarna av efterlevandeskyddet gäller från det att du har fyllt 18 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen och FTPK börjar du tjäna in vid 28 års ålder.

Förmånsbestämd ålderspension

Den största delen av FTP 2 är en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen är bestämd till en viss procent av din slutlön. Du uppnår full FTP 2 ålderspension om du före pensionsåldern har tjänat in FTP 2 i 360 månader (30 år).

Om du går i pension vid 65 års ålder får du 10 procent av din slutlön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 65 procent av den del av din slutlön som ligger mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp. För lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp får du 32,5 procent.

Inkomstbasbeloppet är 76 200 kr år 2024. Om du går i pension 2024 blir din förmånsbestämda pension:

Slutlön FTP 2
upp till 571 500 kr 10 %
571 500–1 524 000 kr 65 %
1 524 000–2 286 000 kr 32,5 %

Den ordinarie pensionsåldern inom FTP 2 är 65 år. Men du kan ta ut din ålderspension tidigare, redan från 55 års ålder. Vid förtida uttag blir din FTP 2 ålderspension lägre än den annars skulle ha blivit, eftersom premiebetalningen avbryts och utbetalningstiden blir längre.

Om du pensionerar dig på egen begäran vid 62 års ålder eller senare blir premierna ändå betalade fram till din 65-årsdag. Din ålderspension blir därför lägre enbart på grund av den längre utbetalningstiden.

Alternativ till den förmånsbestämda pensionen

Om du har en årslön på mer än 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om en annan lösning för den del av din lön som ligger mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp, så kallad alternativ FTP.

FTPK – Kompletterande ålderspension

FTPK är en premiebestämd del av din pension. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie som ursprungligen motsvarande 2 procent av din lön. Men under åren 2017–2021 höjdes premien successivt.

År FTPK-premie
2017 2,18 %
2018 2,36 %
2019 2,54 %
2020 2,72 %
2021 2,9 %

Hur hög din FTPK blir när du går i pension beror bland annat på hur stora premier som betalas in, hur länge de betalas in, om du valt återbetalningsskydd eller familjeskydd och hur hög avkastning du får på ditt sparande.

Din FTPK kan betalas ut livsvarigt eller under kortare tid, ned till fem år.

Sjukpension

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 105 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – har du rätt till sjukpension från din tjänstepension. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskyddet är till för att ge dina nära ekonomisk trygghet om du skulle avlida i förtid. Efterlevandeskyddet inom FTP 2 består av fem delar. Den första delen är obligatorisk, de övriga kan du själv välja om du vill ha eller inte: 

Förmånstagare

Det är i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo som är förmånstagare när det gäller återbetalningsskydd och familjeskydd. I andra hand är det dina arvsberättigade barn.

För att din sambo ska bli förmånstagare måste ni ha eller vänta barn tillsammans, tidigare ha varit gifta med varandra eller i alla fall bo tillsammans sedan minst sex månader tillbaka.

Om du vill att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det genom ett förmånstagarförordnande som skickas till Valcentralen.se. De förmånstagare som är möjliga är:
a) Din make, maka, registrerade partner eller tidigare make, maka, registrerad partner.
b) Din sambo eller tidigare sambo.
c) Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon person enligt a) eller b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen lika mellan dem, om du inte har angett något annat i förordnandet.

Hämta blankett för förmånstagarförordnande

Vill du veta mer?

Här beskriver vi FTP 2 tjänstepension på ett kortfattat och delvis förenklat sätt. Mer information finns att läsa i informationsbroschyren "Välkommen till FTP 2" som har producerats av FAO:

Hämta informationsbroschyr

Om du behöver veta mer finns alla detaljer i avtalstexten. Du kan också kontakta din arbetsgivare, din fackförening eller ditt försäkringsbolag.

Hämta FTP-avtalet

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se