Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Dina val

BTPK är en del av din tjänstepension. Det är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd, vilket innebär att din slutliga BTPK bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge du är anställd och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital. Din arbetsgivare betalar premien, som motsvarar 2 procent av din lön.

När din arbetsgivare har förstärkt din BTPK kommer premien att höjas från 2 procent till 4 procent.

Du kan själv bestämma på vilket sätt din BTPK ska förvaltas.

Om du inte gör något BTPK-val placeras dina pengar i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd i SPP.

Välj typ av försäkring

Det finns två olika typer av pensionsförsäkringar som du kan välja mellan:

● Traditionell pensionsförsäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Försäkringsbolaget placerar i räntebärande papper, aktier, fastigheter etc och sköter förvaltningen. Du är ofta garanterad en viss lägsta värdetillväxt. Det finns också nyare förvaltningsformer som räknas som traditionell försäkring där den garanterade värdetillväxten kan vara låg eller noll.

● Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar. Du tar då själv hela risken för hur ditt pensionskapital utvecklas. När du väljer fondförsäkring placeras dina pengar först i en så kallad entrélösning hos det bolag du har valt. Sedan kontaktar försäkringsbolaget dig och ger dig möjlighet att själv välja fonder ur bolagets utbud.

Välj försäkringsbolag

Vilka försäkringsbolag du kan välja mellan för din BTPK bestäms av lokala överenskommelser mellan din arbetsgivare och fackföreningarna på din arbetsplats. Du kan läsa mer om bolagen under fliken ”Valbara försäkringsbolag”.

Välj om du vill ha återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får det pensionskapital som finns kvar i din BTPK om du avlider i förtid. Om du avlider innan du har börjat ta ut pensionen betalas ditt pensionskapital ut under 5 år. Om du har hunnit gå i pension är det de resterande pensionsutbetalningarna som betalas ut under den tid som du har valt, men inte längre än sammanlagt 20 år om du valt livsvarig utbetalning.

Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre. Om du inte väljer återbetalningsskydd får du högre pension eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.

Återbetalningsskyddet gäller hela din BTPK. Om du väljer till eller bort återbetalningsskydd gäller valet inte bara den försäkring du betalar premier till idag utan alla BTPK-försäkringar som du har kapital i.

Det finns begränsningar i vilka som räknas som familjemedlemmar. Särskilda regler gäller också om du först väljer bort återbetalningsskydd och senare vill välja till det. Läs mer under fliken ”Om BTP 2”.

Valet gäller dina framtida premier

När du väljer vilket försäkringsbolag som ska förvalta din BTPK gäller det enbart framtida premier. Om du tidigare har valt att placera dina BTPK-premier i ett annat försäkringsbolag kommer det kapital som du har byggt upp att ligga kvar i det gamla försäkringsbolaget. Det kan vara möjligt att flytta pensionskapital från det gamla bolaget till det nya. Vissa försäkringbolag tillåter kapitalflytt, men inte alla. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information och för uppgifter om vilka avgifter som bolaget tar ut för kapitalflytt.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se