Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

Detta är PFA

PFA var det avtal om tjänstepension som gällde inom det kommunala området åren 1998–2005. Trots att det har ersatts av de nya avtalen AKAP-KR och KAP-KL kan PFA fortfarande gälla dig som är anställd i dag.

Om du under 1998–2005 beviljades partiell sjukersättning (som på den tiden kallades förtidspension/sjukbidrag) eller arbetsskadelivränta fram till pensioneringen kommer du att få din tjänstepension beräknad enligt reglerna i PFA.

I din tjänstepension ingår
● Ålderspension
● Skydd för efterlevande
 

● Ålderspension

Ålderspensionen inom PFA är ett komplement till den allmänna pensionen. Den består av flera olika delar, vilka som gäller dig beror på vad du arbetar med, hur länge du har varit anställd och hur mycket du tjänar.

Premiebestämd pension

Under den tid som du har varit anställd från och med 1998 har din arbetsgivare betalat in premier till din premiebestämda tjänstepension. Premierna varierar beroende på avtalsområde och inkomst, men motsvarade för de flesta 3,4–4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 1,1–2,1 procent av lönedelar över det.

Du har själv valt vilket typ av pensionsförsäkring och vilket försäkringsbolag som premierna har betalats in till. Om du inte har gjort något eget val är det KPA Pensionsförsäkring som förvaltar ditt pensionskapital i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Hur stor pensionen blir bestäms av bland annat storleken på premierna, hur länge de betalas in och hur bra avkastning du får på ditt pensionskapital.

Den premiebestämda pensionen betalas ut av det försäkringsbolag som du har valt. Du kan ta ut pensionen tidigast vid 55 års ålder. Du bestämmer själv om den ska betalas ut under hela livet eller under en begränsad tid. Den kortaste utbetalningstid som du kan välja är 5 år.

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31

Det äldre pensionsavtalet PA-KL slutade gälla vid årsskiftet 1997/1998. Om du då var anställd med PA-KL omvandlades den pension du hade tjänat in till det som kallas Intjänad pensionsrätt 1997-12-31. Pensionsrättens storlek bestämdes utifrån din anställningstid och den lön du hade åren 1989–1995. Sedan dess har värdet på pensionsrätten räknats upp varje år i takt med inkomstbasbeloppet.

Pensionsrättens storlek förutsätter att du ska ta ut din pension vid 65 års ålder. Du kan ta ut den tidigare (tidigast vid 61 år) men då blir den något lägre. Om du tar ut den senare (senast vid 67 år) blir den något högre. Pensionen betalas vanligtvis ut under hela livet.

Förmånsbestämd pension

Den förmånsbestämda pensionen är en kompletterande pension för  den som tjänat mer än 7,5 basbelopp om året (7,5 inkomstbasbelopp eller 7,5 förhöjda prisbasbelopp, beroende på avtalsområde). För den som har tjänat in rätten att få hel förmånsbestämd pension inom PFA är pensionen 62,5 procent av lönen i intervallet 7,5–20 basbelopp och 32,5 procent av lönen i intervallet 20–30 basbelopp. (År 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kr och det förhöjda prisbasbeloppet 58 500 kr.)

För dig som har partiell sjukersättning baseras den förmånsbestämda pensionen på din inkomst under året innan ersättningen beviljades.

● Skydd för efterlevande

Skyddet för efterlevande inom PFA består av två delar, dels en efterlevandepension, dels ett så kallat återbetalningsskydd.

Efterlevandepension

Om du skulle avlida medan du är anställd, eller inom sex månader efter det att din anställning upphört, kan  din make, maka, registrerade partner eller sambo ha rätt till efterlevandepension.

Efterlevandepensionen är 15 procent av din pensionsgrundande lön upp till 20 basbelopp och 7,5 procent den del av lönen som överstiger det, upp till 30 basbelopp. Efterlevandepension till vuxna betalas ut i högst fem år.

Även barn har rätt till efterlevandepension. Den betalas ut till och med den månad barnet fyller 18 år eller, vid studier, till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Pensionen ökar med antalet barn och fördelas lika mellan barnen.

Pensionen till ett barn är 10 procent av din pensionsgrundande lön upp till 7,5 basbelopp, 28 procent av lönen i skiktet 7,5–20 basbelopp och 14 procent av den del av lönen som ligger mellan 20 och 30 basbelopp.

Om du har två barn blir ersättningen 1,4 gånger högre.
Om du har tre barn blir ersättningen 1,6 gånger högre.
Om du har fyra barn blir ersättningen 1,8 gånger högre.
Om du har fem barn eller fler blir ersättningen 2,0 gånger högre.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet gäller de pengar som betalas in till din premiebestämda pension. Det innebär att dina efterlevande får de pensionspengar som finns kvar i din försäkring om du avlider. Du betalar ingen avgift för återbetalningsskyddet, men det gör att din pension blir lite lägre.

Om du väljer bort återbetalningsskydd får du högre pension, eftersom du då får vara med och dela på de pensionspengar som blir kvar när andra utan återbetalningsskydd avlider.Om du vill lägga till eller välja bort återbetalningsskydd gör du det direkt hos ditt försäkringsbolag.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se