Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng
Skandikon logotyp

KAP-KL

KAP-KL – Kolektivno ugovorena penzija – vredi za zaposlene u opštinama i sreskim skupštinama rođenim 1938. godine ili kansije. KAP-KL vredi od 1. januara 2006. i zamenjuje ugovor o penziji PFA. Od 1. januara 2014. KAP-KL uključuje zaposlene koji su rođeni 1985. ili ranije. I zaposleni u oblasnim i opštinskim savezima su obuhvaćeni KAP-KL-om kao i zaposleni u opštinskim preduzećima koji pripadaju Savezu poslodavaca Pacta.

Povlastice u KAP-KL

KAP-KL sadrži i povlastice određene doprinosom i povlastice određene povlasticama:

• starosna penzija na osnovu doprinosa

• starosna penzija na osnovu povlastica

• penzija odraslom nasledniku i deci

• posebno ugovorena penzija

• zarađeno pravo na penziju 31. 12. 1997.

Dohodovni osnov za penziju i osnova za penziju

U KAP-KL je dohodovni osnov za penziju

• dohodak isplaćen u gotovini

• gubitak dohotka za vreme odsustva zbog bolesti, nesreće, povrede na radu, roditeljskog odsustva ili sindikalnih odgovornih dužnosti.

Za povlastice na osnovu doprinosa je osnova za doprinos gotovinski isplaćeni dohodak uključujući i gubitak dohotka koji sme da se računa. Za povlastice na osnovu povlastica osnov za penziju se određuje na osnovu pet najboljih godišnjih dohodaka tokom sedam godina pre godine kada je zaposleni prestao da radi ili pre nego što je dobio pravo na naknadu za bolest ili potporu za angažovanost.

Starosna penzija na osnovu doprinosa

Poslodavac svake godine odvaja određeni procenat dohotka zaposlenog za starosnu penziju na osnovu doprinosa. Povlasticu zarađuju svi zaposleni od navršene 21 godine.

Od 2010. godine je doprinos 4,5 procenta dohotka do 30 obračunskih osnova prihoda. Zaposleni može da izabere da uloži doprinos

• u životno osiguranje ili penzione fondove

• sa ili bez zaštite za povrat novca.

Ukoliko zaposleni ne napravi nikakav izbor, doprinos se ulaže kod KPA Penzionog osiguranja DD, KPA Pensionsförsäkring AB, u tradicionalno penziono osiguranje sa zaštitom povrata novca.

Zaposleni može uvek da uradi novi penzioni izbor za buduće doprinose. Izborni centar Valcentralen mora da dobije izbor najkasnije 31. decembra.

Starosna penzija na osnovu doprinosa može najranije da se isplaćuje od navršenih 55 godina. Zaposleni sam bira da li želi isplatu do kraja života ili isplatu tokom određenog vremena, najmanje pet godina. Ukoliko je doprinos za penziju manji od 1 procenta obračunske osnove prihoda te godine, vaš poslodavac će vam, umesto toga, odgovarajuću sumu da isplati kao dohodak.

Zaposleni rođeni pre 1946. godine

Zaposleni koji su rođeni 1946. i ranije zadržavaju nivoe doprinosa iz PFA. Doprinos je između 3,5–4,5 procenata dohotka ispod 7,5 obračunskih osnova prihoda i 1,1–2,1 procenta od dohotka preko 7,5 obračunskih osnova prihoda. Veličina doprinosa zavisi od toga kojoj oblasti ugovora zaposleni pripada.

Starosna penzija na osnovu povlastica

Starosnu penziju na osnovu povlastica zarađuju zaposleni koji su tokom jedne kalendarske godine imali

• dohodovnu osnovu za penziju preko 7,5 obračunskih osnova prihoda (OOP)

• osnovu za penziju preko 7,5 obračunskih osnova prihoda.

Starosna penzija na osnovu povlastica se zarađuje od navršenih 28 do najduže 65 godina. Da bi se dobila celokupna starosna penzija na osnovu povlastica potreban je radni staž od 30 godina. Kao radni staž zaposleni može da uračuna zaposlenja sa pravom na penziju prema penzionom ugovoru PFA i KAP-KL.

Procentualni nivo povlastica zavisi od godine rođenja zaposlenog.

Godina rođenja 7.5 - 20 OOP 20 - 30 OOP
-1946 62,50 31,25
1947 62,14 31,07
1948 61,79 30,89
1949 61,43 30,71
1950 61,07 30,54
1951 60,71 30,36
1952 60,36 30,18
1953 60,00 30,00
1954 59,64 29,82
1955 59,29 29,64
1956 58,93 29,46
1957 58,57 29,29
1958 58,21 29,11
1959 57,86 28,93
1960 57,50 28,75
1961 57,14 28,57
1962 56,79 28,39
1963 56,43 28,21
1964 56,07 28,04
1965 55,71 27,86
1966 55,36 27,68
1967 55,00 27,50

Starosna penzija na osnovu povlastica se isplaćuje doživotno najranije od 61 godine sa uračunavanjem radnog staža kao da je zaposleni ostao u radnom odnosu do 65. godine. Penzija se smanjuje odnosno povećava sa 0,4 procenta za svaki mesec kada se penzija uzima pre ili nakon 65 godina.

Doživotna renta

Zaposleni koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju na osnovu povlastica, ali daju otkaz bez podizanja starosne penzije dobijaju umesto toga pravo na doživotnu rentu. Razlika, u poređenju sa starosnom penzijom na osnovu povlastica, je da zaposleni nema pravo na ostatak radnog staža do 65. godine. Doživotna renta se isplaćuje do kraja života.

Penzija za odraslog naslednika i decu

Naslednik nekoga ko je bio zaposlen u momentu smrti ima pravo na naslednu penziju. Nasledna penzija se isplaćuje i ako je zaposleni imao naknadu iz AGS-KL ili posebno ugovorenu penziju u momentu smrti. U povlastici se nalazi i naknadna zaštita od šest meseci. Povlastica ne zavisi od radnog staža.

Penzija za odraslog naslednika se isplaćuje pet godina.

  Najviše 20 OOP 20–30 OOP
Nivo penzije % 15 7,5

Penzija za decu se plaća do onog meseca kada dete navrši 18 godina ili prilikom studiranja, do juna one godine kada dete navrši 20 godina.

  Najviše 7,5 OOP 7,5–20 OOP 20–30 OOP
Nivo penzije % 10 28 14

Ukoliko je dece koja ostvaruju pravo na povlasticu više, nasledna penzija se množi sa dole navedenim faktorima i izračunata penzija se deli jednako među decom.

Broj dece 2 3 4 5 ili više
Faktor 1,4 1,6 1,8 2

 

Zarađeno penziono pravo 31. 12. 1997.

Ukoliko je zaposleni bio obuhvaćen penzionim ugovorom PA-KL 31. decembra 1997. ranije zarađena povlastica za zarađeno penziono pravo je preračunata 31. 12. 1997.

Zarađeno penziono pravo se određuje na osnovu dohodaka zaposlenih između 1989. i 1995. godine, te opštinskog radnog staža koji se priznaje prema PA-KL. Zarađeno penziono pravo može početi da se koristi između 61 i 67 godina ili u kasnijem momentu kada zaposlenje prestane.

Zarađeno penziono pravo, zasnovano na dohotku ispod 7,5 povećanih obračunskih osnova cena, može da se koristi privremeno i delomično. Zarađeno penziono pravo, zasnovano na dohotku preko 7,5 povećanih obračunskih osnova cena, se isplaćuje doživotno i ne može da se isplati delomično. Do isplate penzije vrednost zarađenog penzionog prava se osigurava u iznosu godišnje promene obračunske osnove prihoda. Tokom isplate vrednost penzije se osigurava u iznosu godišnje promene obračunske osnove cena.

Posebno ugovorena penzija

U KAP-KL postoje dve različite posebno ugovorene penzije:

• posebno ugovorena penzija za osoblje spasilačkih službi

• posebno ugovorena penzija prema dogovoru.

Posebno ugovorena penzija za osoblje spasilačkih službi

Posebno ugovorena penzija vredi za osoblje spasilačkih službi za zaposlene sa glavnim radom u jedinici za hitne intervencije. Zaposleni može da iskoristi posebno ugovorenu penziju od kada navrši 58 godina. Uslov je da je zaposleni pripadao spasilačkoj službi tokom najmanje 30 godina, od toga 25 godina jedinici za hitne intervencije.

Nivo penzije

Godina rođenja 7,5 OOP 7,5 - 20 OOP 20 - 30 OOP
-1946 73,50 62,50 31,25
1947 73,50 62,14 31,07
1948 73,50 61,79 30,89
1949 73,50 61,43 30,71
1950 73,50 61,07 30,54
1951 73,50 60,71 30,36
1952 73,50 60,36 30,18
1953 73,50 60,00 30,00
1954 73,50 59,64 29,82
1955 73,50 59,29 29,64
1956 73,50 58,93 29,46
1957 73,50 58,57 29,29
1958 73,50 58,21 29,11
1959 73,50 57,86 28,93
1960 73,50 57,50 28,75
1961 73,50 57,14 28,57
1962 73,50 56,79 28,39
1963 73,50 56,43 28,21
1964 73,50 56,07 28,04
1965 73,50 55,71 27,86
1966 73,50 55,36 27,68
1967 73,50 55,00 27,50

Ukoliko je zaposleni imao drugi izvor prihoda tokom vremena kada se posebno ugovorena penzija isplaćuje, posebno ugovorena penzija se usklađuje sa prihodima. Izuzetak je ukoliko je zaposleni imao takav izvor prihoda pre zahteva za posebno ugovorenu penziju. Posebno ugovorena penzija se isplaćuje dok zaposleni ne navrši 65 godina.

Posebno ugovorena penzija prema dogovoru

Drugi zaposleni osim osoblja spasilačkih službi mogu da postignu lični dogovor o posebno ugovorenoj penziji sa poslodavcem. Dogovor između poslodavca i zaposlenog će regulisati

• obim posebno ugovorene penzije – cela ili delomična

• momenat od koga će posebno ugovorena penzija da se isplaćuje

• koji nivo penzije u procentu penzione osnove će da vredi tokom perioda sa posebno ugovorenom penzijom

• da li zaposleniku može da se odobri doprinos za penziju tokom onog perioda kada se posebno ugovorena penzija isplaćuje

• da li će da se uradi usaglašavanje sa izvorom prihoda tokom perioda sa posebno ugovorenom penzijom

Cela posebno ugovorena penzija se isplaćuje najduže do onog kalendarskog meseca pre nego što zaposleni navrši 65 godina. Delomična posebno ugovorena penzija se isplaćuje najduže do onog kalendarskog meseca kada zaposleni navrši 67 godina.

Nu kan du välja att få din post digitalt.

Skandikon är ansluten till Kivra.

Intresserad? Klicka på länken och läs mer om hur du lätt kommer igång med din digitala brevlåda.

Är du redan ansluten till Kivra? Klicka här.

Postadress Valcentralen, Skandikon Administration AB, Box 14, 101 20 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se