Den här webbplatsen använder kakor. Genom att fortsätta att använda sidan accepterar du vår hantering av kakor. Stäng

KAP-KL och AKAP-KR
– Tjänstepension för anställda inom kommun och region

Om du är anställd hos en kommunal arbetsgivare (kommun, region eller medlem i arbetsgivarförbundet Sobona alternativt Fastigo) finns det två olika typer av tjänstepension som du kan ha:

● AKAP-KR gäller för de allra flesta oavsett födelseår.

KAP-KL för dig som är född mellan 1958-1985 och har rätt till förmånsbestämd ålderspension (FÅP).

Logga in med e-legitimation så ser du om du kan göra dina val här på Valcentralen och vilken tjänstepension du i så fall har.

AKAP-KR förändrat avtal för dig inom kommun och region

Den 1 januari 2023 införs avtalet AKAP-KR. Avtalet gäller för anställda inom kommun, region och kommunala bolag (medlemmar i Sobona). De flesta anställda som idag omfattas av pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL kommer, den 1 januari 2023 att gå över till AKAP-KR.

Undantag är anställda som:

 • har ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension
 • har påbörjat uttag av förmånsbestämd ålderspension
 • är födda 1957 eller tidigare
 • har sjuk- eller aktivitetsersättning
 • har beviljats särskild avtalspension senast 2022-12-31

Avtalsvalet

Vissa individer får möjlighet att göra ett val om de vill stanna i KAP-KL eller gå över till AKAP‑KR. Förenklat kan man säga att det handlar om de som har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp 31 december 2022 dvs en månadslön över 44 375 kr. Alla valberättigade kommer att kontaktas i mars/april 2023 via brevutskick antingen via post eller i Kivra. Valperioden är 1 april-31 maj 2023.

Vi ger inte råd kring ditt avtalsval, men för att underlätta har vi tagit fram några exempel som du kan jämföra din egen situation med.
Ladda ner informationsblad (pdf)

Vad innebär AKAP-KR?

… för dig som idag har AKAP-KL?

 • Premienivåerna höjs. Från 4,5 % till 6 % för löner i intervallet 0–7,5 inkomstbasbelopp och från 30% till 31,5 % för löner i intervallet 7,5–30 inkomstbasbelopp.

7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 2024 en månadslön på 47 625 kr.

… för dig som idag har KAP-KL och obligatoriskt flyttas till AKAP-KR?

 • Premienivåerna höjs. Från 4,5 % till 6 % för löner i intervallet 0–7,5 inkomstbasbelopp och från 4,5 % till 31,5 % för löner i intervallet 7,5–30 inkomstbasbelopp.
 • Får du en lön över 7,5 inkomstbasbelopp under åren 2022–2026 öppnas möjligheten till tilläggspremier över 7,5 inkomstbasbelopp. Nivån beror på födelseår.

7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 2024 en månadslön på 47 625 kr.

… för dig som idag har KAP-KL och väljer att byta till AKAP-KR?

 • Premienivåerna höjs. Från 4,5 % till 6 % för löner i intervallet 0–7,5 inkomstbasbelopp och från 4,5 % till 31,5 % för löner i intervallet 7,5–30 inkomstbasbelopp.
 • För löner över 7,5 inkomstbasbelopp får du dessutom tilläggspremier. Nivån beror på födelseår.
 • Intjänandet av den förmånsbestämda pensionen avslutas och den hittills intjänande pension räknas upp årligen.

7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 2024 en månadslön på 47 625 kr.

… för dig som idag har KAP-KL och väljer att stanna i KAP-KL?

 • Du får fortsatt intjäning av din förmånsbestämda pension.
 • Premierna fortsätter vara 4,5 % för löner i intervallet 0–30 inkomstbasbelopp.

Ändring i uttagsregler – för samtliga avtal inom kommun och region

Åldern för när du tidigast kan börja ta ut tjänstepension höjs från 55 till 60 år. Normal uttagstid är fortsatt livsvarigt uttag. Kortast möjliga uttagstid ändras från 5 till 10 år.

Postadress Valcentralen, 106 55 Stockholm
Kontakt Telefon 0771-44 44 00, e-post kundcenter@valcentralen.se